Okullar açılırken eğitimcilere önerilerim
Facebook
Twitter

Özellikle, öğretmenler uzun geçen tatil döneminden sonra öğrencilerin uyum süreci açısından farklı öğretim ilke ve yöntemlerine başvurabilir.

 

Yine, öğretmen her öğrencinin bilişsel, duyuşsal ve sosyal alanlarına ilişkin bilgisini yenilemek zorundadır. Çünkü, böyle bir tanıma süreci öğrencilerin gizil güçlerini açığa çıkarmak ve gerçekleştirmek anlamına gelmektedir.

 

Diğer taraftan, öğretmenler öğrencilerin ortak kültür özelliklerini bilse de farklı kültürel özellikleri tanımak zorundadır. Öğrencilerin sosyalleştiği ortamları tanımak akademik başarı ve sağlıklı yaklaşım ön koşullardan biridir.

 

Yine, öğretmen okullar açılırken şu hususlara dikkat etmelidir:

 Öğretmen, her öğrencinin sosyal çevresini bilmek zorundadır.

 Öğretmen öğrenciden ve velilerden beklentilerin neler olduğunu belirlemek için toplantılar yapabilir.

Öğretmen, sınıfa katılan öğrencinin oryantasyon çalışmaları için rehber öğretmenle işbirliğine girebilir

 Öğretmen, eğitim- öğretim yılı başında disiplin sorunlarını önlemek açısından kuralları öğrencilerle birlikte koyabilir.

Sonuç olarak, öğretmen etkili öğretme-öğrenme ortamı sağlamak için öğrenciyi tanımak; uygun stratejileri bilmek zorundadır.

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!