Ana Sayfa  
SEYDA MOLLA YAHYA FERHANDî Yazı dizisi devamı 4

SEYDA MOLLA YAHYA FERHANDî Yazı dizisi devamı 4

Tarih : 05 Mart 2012 - 08:15
SEYDA MOLLA YAHYA FERHANDî Yazı dizisi devamı 4 Müttaki ve mütevazı kişiliği ile bilinen Molla Yahya 20.10.1951 tarihinde vefat etti.

Seyda Molla Abdussamet Döneminde Ferhand Medresesi Şu anda Medine-i Münevvere’de ikamet eden ve Seyda Molla Yahya’nın ortanca Oğlu olan Seyda Molla Abdussamet, babasının yanında tahsilini tamamlayıp icazetname aldıktan sonra değişik yerlerde bir müddet müderrislik yapmıştır. Daha sonra baba ocağına dönüp Ferhand Medresesinde babası ile birlikte ders vermeye başlamıştır. Babasının vefatından sonra da Ferhand Medresesinde müderrisliğe devam etmiş ve o da babası gibi yüzlerce talebeye ders ve icazet vermiştir. Seyda Molla Yahya hayatta iken mürit olarak babasına intisap etmiş olan Seyda Molla Abdussemed’in Aynı zamanda tasavvufi yönü de mevcuttur. Babasının vefatından sonra kendisi bir müddet beklemede kalmış ve yaklaşık 10 yıl sonra Bitlis’in Kasrik köyünde ikamet eden ve Nakşibendi Tarikatının Şeyhlerinden olup o dönemde Suriye’de ikamet eden Şeyh Ahmed-i Hızna’nın halifesi olan Şeyh Abdulhakim Bilvanisî ye mürit olarak intisap etmiştir. Kısa bir süre içerisinde şeyhi tarafından kendisine tasavvufi icazet ve hilafet verilmiştir. Bir müddet sonra Bitlis ten Menzile taşınan Şeyh Abdulhakim Bilvanisî orada vefat etmiştir. Şeyh Abdulhakim efendi tarafından halife olarak seçilen Seyda Molla Abdussamed tekrar Ferhand medresesine dönmüş ve babasının izini takip ederek tedrisata tekrar devam etmiştir. Bu safhada Müritlerle olan bağlantısı ikinci planda kalmıştır. Seyda Molla Abdussamed 20 yıl önce Medine-i Müneverre’ye yerleşmiş ve halen orada ikamet etmektedir. Ondan sonra oğlu Molla Afif bir müddet Ferhand’da imamlık görevine devam etmiştir. Molla Afif emekli olunca Seyda Molla Abdussemed’in kardeşi Molla Abdullah Melikoğlu 1995 - 2001 yılları arasında Ferhand köyünde imamlık görevini yürütmüş ve sonra da Diyarbakır’a yerleşmiştir. M. Abdullah, babası Seyda-i Molla Yahya hayatta iken de uzun bir müddet Ferhand’de babasının yanında kalmış ve ondan fıkhi dersler almıştır. Bir çok il ve ilçede resmi imam olarak görev yapmış olan Molla Abdullah, 1976 yılında Diyarbakır merkez Hz. Süleyman Camii’nde görevli iken emekliye ayrılmıştır. Ağustos 2006 da Diyarbakır da vefat eden Molla Abdullah, Diyarbakır Şehitlik Mezarlığına defnedilmiştir. Seyda-ı Molla Abdullah’ın 2001 tarihinde Ferhand Köyünden ayrılıp Diyarbakır’a yerleşmeye başlamasından bu yana Seyda Molla Abdussamet in oğlu Molla Abdulmelik babasının ve dedesinin uzun yıllar hizmet verdiği bu köyde imamlık yapmaktadır.Seyda Molla Yahya nın Talebeleri Seyda Molla Yahya herhangi bir telif eseri bulunmamaktadır. Ancak bazı kitaplar üzerine yapmış olduğu şerh ve haşiyeleri ile yazılı fetvaları mevcuttur. Bunlar da Seyda Molla Yahya nın şu anda Medine-i Münevvere de yaşamını sürdüren ortanca oğlu Molla Abdussamet in kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu sebeple de söz konusu haşiye ve şerhlere ulaşılamamıştır.Bütün hayatını ders vermeye vakfetmiş olan Seyda Molla Yahya, Silvan ilçe merkezinde müderrislik yapan S. M. Hüseyin Küçük ve Hazro ilçe merkezinde müderrislik yapan S. Haci Fettah ile birlikte Diyarbakır ve çevresinde meşhur olmuş üç büyük alimden biri idi. Diyarbakır ve yakın çevresinde bu üç müderrisin yaşadığı dönemden günümüze kadar ilim tahsil eden alimlerden hemen hemen tamamına yakın bir bölümünün almış olduğu icazetnameler yukarda adı geçen üç büyük müderristen birisinin ismini ve imzasını taşımaktadır. Bunun yanın Diyarbakır’ın dışındaki bölgeler ile Suriye, Irak ve İran gibi komşu ülkelerden de ilim tahsili için gelip bu üç zattan ders ve icazet alanlar olmuştur. Farklı medreselerde okumalarına rağmen teberrüken de olsa bu alimlerden birkaç ders almak için gelip onlardan feyiz alanlar da olmuştur. Seyda Molla Yahya her ne kadar arkasında yazılı bir eser bırakmamışsa da, kendisinden sonra yaşayan uzun ömürlü dal budak salan koca çınarlar misali büyük alim ve müderrisler yetiştirmiştir ki onlar da mevcut imkanlar ve şartlar çerçevesinde aynı uygulamayı günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Seyda Molla Yahya’nın ne kadar talebe okuttuğu ve ne kadar icazet verdiği tam olarak bilinmemektedir. Ancak bilinen bir şey var ki yukarıda da ifade edildiği gibi Seyda, hayatının tamamını ders verip talebe yetiştirmeye vakfetmiştir. Seyda’nın meşhur talebelerinden biri Seyda Molla İbrahim Gödorni dir. Molla İbrahim, tahsilini Seyda’nın yanında tamamlayıp ondan icazetname almıştır. Bir müddet sonra hocasının büyük kızı Şerife Hatun ile evlenen Molla İbrahim, önce Silvan’ın Bameydan köyünde, daha sonra da Bismil’in Belli köyünde uzun bir müddet müderrislik yapmış ve çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Seyda Molla İbrahim Gödorni’nin yetiştirdiği alimlerin bazıları şunlardır: 1. Oğlu Molla Abdulbaki. Halen hayatta olan bu zat, Bismil’in Belli köyünde uzun zamandan beri müderrislik yapmaktadır. 2- Diyarbakır ın eski müftülerinden merhum Seyda Molla Salih Tanrıverdi. 3- Merhum müftülerden Seyda Molla Cemil, 4- Çınar ın eski müftülerinden merhum Seyda-i Molla Muhammed, 5- Seyda Molla Şemseddin Bameydanî, 6- Seyda Molla Abdullatif. Diyarbakır’ın Şemami köyünde uzun süre müderrislik yaptıktan sonra şu anda Diyarbakır il merkezinde ikamet etmektedir. 7- Emekli müftülerimizden Seyda Molla Muhammed Bilici. Seyda Molla Yahya’nın meşhur talebelerinden biri Seyda Molla Yasin Yüsri (Toprak)dir. Uzun yıllar müderrislik yapan Molla Yasin’in de çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Onlardan bazıları şunlardır: 1- Seyda Molla Said-i Tahikî. Diyarbakır merkezde ikamet etmektedir. 2- Merhum SeydaMolla Şemsedin Çiçikî. 3- Seyda Molla Mehmet Şerif. Diyarbakır merkezde ikamet etmektedir. 4- Merhum Seyda Molla Ali ( Çirikli – Zila ). 5- Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyelerinden emekli müftü merhum SeydaMolla Haydar Hatipoğlu.6-Emekli müftülerden merhum Seyda Molla Abdulkudus. 7- Emekli müftülerden merhum Seyda Molla Muhammed ( Emmi ). 8- Emekli müftülerden Seyda Molla Muhammed Bilici. 9- Emekli müftülerden Seyda Molla Mehmet Bilici. 10- Merhum Seyda Molla Abdullah-i Ğarzi. 11- Merhum Seyda Molla Muhammet ( Denknekir ). S. M. Yahya’nın yanında tahsillerini tamamlayıp icazetname alanlardan bazılarının isimleri de şöyledir: 1-Diyarbakır’ın Cimikan Köyünde uzun süre müderrislik yapan Badıkanlı Molla Musa, 2- Badıkanlı Molla Sıdık, 3- Hani’li Şeyh Ahmed Hénî. Yine Seyda Molla Yahya’nın yanında okuyup icazetini başka yerlerden alanlardan meşhur bazıları da şunlardır: 1- Ortanca oğlu Molla Abdussamet, 2- Diyarbakır ın eski müftülerinden merhum Seyda Molla Salih Tanrıverdi, 3-Emekli Müftülerden merhum Mehmet Uyanık, 4-Hani’li Seyda Molla Ahmed Cevzi, 5-Hazrolu Seyda Molla Abdulselam, 6-Herzan’lı Seyda Molla Abdullah Timmoki, 7-Seyda Molla Mehmet Şerif, 8-SeydaMolla Said Tahiki, 9-Seyda Molla Cemil Kurbeytî. devamı haftayaYazar: Burhan Yıldız, (Bütün Makaleleri)
Bu haber 2609 defa okundu.


Haber Hakkında Yorumlar
Bu haber hakkında henüz yorum yapılmamış
Yorum Yapmak İçin Tıklayın
Ad Soyad :
E-Mail :
Yorum :
(Maximum: 400 karakter) karakter kaldı.
   
BlogMarks Delicious Digg FaceBook Google Mixx MySpace TechNorati Reddit Twitter Yahoo Buzz
BENZER HABERLER
YENİ DÜNYA 2
Dünya kendi ekseni etrafında dönerken çok sayıda da olumsuzlukları doğurmaya devam ediyor. Ortadoğu coğrafyasında bulunan Arap ülkeleri deyim yerindeyse kaynayan bir kazana döndü. Geçtiğimiz gün Arap ülkelerinin gözdesi olan Suriye’de kara gün yaşandı. Peş peşe patlayan bombalar sonucu onlarca insan hayatını kaybederken, yüzlerce insanda yaralandı. Yirmi birinci asır tarihine kara bir leke olarak yazılan bu saldırılar,insanların öfkesinin kine dönüştüğünü kanıtlamıştır.. .. Devamı
2012 ve DÜNYA
2012 yılında Dünya’da ve Türkiye’de meydana gelen kötü olaylar insanlar üzerinde oldukça fazla olumsuz etki bıraktı... Devamı
KEŞKE HİC BÜYÜMESEYDİM
Oysa onları bile göremedi küçük yüreklerimiz. Biz kendi kendimizi yok ettik. Korkularımız yendi bizim sevdamızı daha ufacık meltemde kendimizi salıverdik.. Devamı
KARDEŞÇE YAŞAMAK...
Dostluk ve kardeşliği yaygınlaştırmak için.. .. Devamı
ben düş(t)üm
son bahar rüzgarının dallarını birbirine değdirdiği ağacın hışırtısı kulağımın içinde sinek vızıltısına benzer bir uğultu yaratırken, elimi, masanın sağ ucunda bulunan kitaba uzatıyor, onu alıyor, inceliyor, orta sayfasını kopardıktan sonra duvardaki karartının üstüne fırlatıyorum.. Devamı
Dünya kaynıyor…
İsrail dünyaya yeniden meydan okumaya başladı… Peki ne olacak şimdi? Filistinli masum insanlar katlediliyor.Kim dur diyecek bu şiddete? Nerede dünyanın jandarması denilen ABD? Sadece seyretmekle meşgul. ABD Başkanı Barack Obama bu çığlığı duymuyor mu? Elbette duyuyor ancak hiçbir şey yapmıyor.Bu saatten sonra İsrail dünyaya meydan okumaya devam edecek gibi… .. Devamı
Ümitsizlik te ne ki?
Eminim hepimiz bu makaleden kendimize ait birşeyler bulacağız.. Devamı
DIŞ POLİTİKA
Bir devletin, ulusal çıkarlarının biçimlendirdiği amaçlara ulaşmak için diğer devletlerle ve uluslararası kurumlar arasında olan diplomatik siyasal, ekonomi ve hukuki ilişkileri kapsayan politika.. Devamı
ÜYE ALANI
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Üye Ol
Şifremi Unuttum!
KATEGORİLER
YAZARLAR
Muhsin Taş Muhsin Taş
Ne Kadar Bilirsen Bil, Söylediklerin Karşındakinin Anlayabildiği Kadardır. (Mevlânâ Cel..>
Burhan Yıldız Burhan Yıldız
Cihadın en faziletlisi zalim sultan katında hakkı söylemektir. HZ MUHAMMED (S.A.V)..>
Fırat TAŞ Fırat TAŞ
Ünlemim: Edebi Haz..>
Leyla BARAN Leyla BARAN
YÖN-YORUM ÇİZGİSİ Başarıya giden yol inanç ,üzgüven ,azim cesaret ve kararlı olmaktan ge..>
suphi suphi
Av Suphi Özgen..>
Sait BİÇAK Sait BİÇAK
şiir köşesi ..>
Hamdi Temel Hamdi Temel
Ümitsizlikte ne ki?..>
ENGİN TAŞ ENGİN TAŞ
2011 Kulp Lisesi Mezunu 2013 Dumlupınar Üni. Emlak Ve Emlak Yönetimi Mezunu 2013-2018 Mu..>
Tuba Gök Tuba Gök
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ GAZETECİLİK BÖLÜMÜ..>
Sadrettin Bayram Sadrettin Bayram
Sadrettin BAYRAM Elazığ Mesleki ve Teknik Eğitim Sendikası İl Temsilcisi ..>
ABONE OLUN
E-Mail adresinizi girerek sitemizdeki gelişmelerden haberdar olun.
SOSYAL AĞ
REKLAM
Pasurun Sesi GAzetesi Matbaası