Dsi 'den baraj için iskân duyurusu yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı,Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğü tarafında Silvan barajı altında kalacak taşınmazlarla ilgili olarak Kulp ilçesinde yaşayan ve taşınmazları Baraj inşası sahasında kalanlara duyurmak üzere muhtarlıklara ilan edilmesi için iskan duyurusu tebligatı yolladı.
Bu Haber 2018-09-14 Eklenmistir.

                 Resmi Buyutmek Icin Uzerine Tiklayin

td>

GAP Eylem planı kapsamında yapımı devam eden Silvan Barajı yapımı nedeniyle yerleşimleri sular altına kalacak vatandaşlar için Tarım ve Orman Bakanlığı,Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 10. Bölge Müdürlüğünden iskan duyurusu yaptı.

Gönderilen duyuru metninde, “Silvan Barajı projesi için 09/08/2011 tarih ve 4441 sayılı olur ile Orman ve Su işleri Bakanlığından 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre Kamu yararı kararı alınmıştır.” İfadeleri yazılırken

Duyurunun devamında şu bilgilere yer verildi.”2942 ( D-6495) Sayılı kamulaştırma Kanununun 25. maddesine eklenen ve 02.08.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren fıkrasında “Baraj sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu. Liman ve havaalanı gibi, gelecek yıllara sari, büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on beş gün süre ile asılmak sureliyle ilan edilir. Kamu yarar, kararının ilan süresinin biriminden itibaren. Kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaz. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren beş yıl geçemez.’’denilmektedir.
Kamu Yararı Kararı Diyarbakır ili, Silvan, Lice ve Kulp ilçelerine bağlı Silvan Barajı göl alanından etkilenen mahallelerde 2013 yılı Eylül ayında askıya çıkarılma tutanağı ile ilan edilmiş olup kısıtlama süresi 2018 yılı Eylül ayında dolmaktadır. 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 25. Maddesindeki Kamu Yararı Kararı kısıtlama süresi Bakanlar Kurulunun 04.06.2018 tarih ve 2018/11925 sayılı kararı ile, bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl süre ile uzatılmıştır.
Bu bağlamda 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 25. maddesi hükmü gereğince ekte gönderilen Kamu Yararı Kararı haritasının köy ve/veya mahalle muhtarlığında ve mezrada 15 gün süreyle tutanakla askıya çıkarılması, tutanakla indirilmesi ve ayrıca alışılmış vasıtalarla (köy bekçisi, hoparlör vb.) ilgililere duyurulması ve tutanakların imzalanarak Bölge Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
1- Ekli kamu yararı kararı haritasındaki sınırlar dahilindeki taşınmazlar üzerine sonradan yapılacak sabit tesislere ve dikilen ağaçlara herhangi bir kamulaştırma bedeli ödenmeyeceğinden, taşınmaz maliklerinin mağdur olmaması için yeni sabit tesis (ev, bina, ahır, samanlık, vb) yapılmaması ve ağaç dikilmemesi,
2- Taşınmaz malikleri, parsellerinin proje sahasına girip girmediğini öğrenmek için ve diğer hususlarda tereddüt ettiklerinde DSİ 10 Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerektiği,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 25. maddesine göre ilgililere ilan olunur.  İfadeleri  yer aldı

Bu haber 5268 defa okundu.
Diger İlçemizden Haberler

 

PasurunSesi.Com | Yerele Işık Tutar ( Kulp / Pasur )
   © Copyright 2014 Pasurun Sesi. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz Koplayanamaz..

Diyarbakır Veteriner

İlçemizden Haberler
Kulp Belediyesi
Kulp Kaymakamlığı
İlçemiz
Güncel Haberler
Ak Parti
BDP
Diyarbakır
DERNEKLER
NAR-DER
PASUR-DER
KULP-DER