Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi

Dr. Abdullah Biroğul Kulp ilçe Devlet Hastanesi 02/08/2016 tarihi saat 11:00 da Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
Bu Haber 2016-07-11 Eklenmistir.

                 Resmi Buyutmek Icin Uzerine Tiklayin

td>

                                                T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi
İHALE İLANI
1- İhale Konusu Taşınmazın Niteliği, Yeri ve Miktarı:
Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi 26 M2 dış kantin kiralama işi
2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:
Şartname ve ekleri Diyarbakır İli Kamu Hastaneleri Birliği Genei Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanlığı Satmalıma ve ihale Uygulamaları Biriminde görülebilir ve 50,00 TL karşılığı doküman bedeli Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi Muhasebe Birimin Halk Bankası Merkez Şubesi TR390001200932600005000356 nolu hesabına yatırıldıktan sonra Dr. Abdullah Biroğul Kulp İlçe Devlet Hastanesi Satınalma ve İhale Uygulamaları Biriminden satın alınacaktır.
3- İhalenin Nerede, Hangi Tarih ve Saatte ve Hangi Usulle Yapılacağı:
Dr. Abdullah Biroğul Kulp ilçe Devlet Hastanesi 02/08/2016 tarihi saat 11:00 da Toplantı Salonunda, 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu'nun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.
4- Tahmin Edilen Bedel ve Geçici Teminat Miktarı:
Taşınmazın tahmin edilen bedeli {ilk yıl kira bedeli) 3.600,00 TL(ÜçbinaltıyüzTürkLirası) ve geçici teminat {% 30 miktarı 1.080,00 TL.(BİnSeksenTürkLîrası)'dir. Teminat mektupları, teklifle birlikle zarf içerisinde idareye sunulur.
5- İsteklilerden Aranılan Belgelerin Neler Olduğu:
5.1. Kanuni ikametgâh sahibi olduğunu gösterir ikametgâh adres beyanı, tüzel kişi ise tebligat adresi,
5.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
a- isteklinin iş ortaklığı olması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı beyannamesi,
5.3. Gerçek kişi ise, nüfus cüzdanı örneği aslı veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi.
5.4. Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge.
İstekliler dosya ve belgelerini ihale tarih ve saatine kadar Dr. Abdullah Biroğul Kulp ilçe Devlet Hastanesi ihale Komisyonuna vereceklerdir.

Bu haber 3957 defa okundu.
Diger

 

PasurunSesi.Com | Yerele Işık Tutar ( Kulp / Pasur )
   © Copyright 2014 Pasurun Sesi. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz Koplayanamaz..

Diyarbakır Veteriner

İlçemizden Haberler
Kulp Belediyesi
Kulp Kaymakamlığı
İlçemiz
Güncel Haberler
Ak Parti
BDP
Diyarbakır
DERNEKLER
NAR-DER
PASUR-DER
KULP-DER