KULP İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA AİT ARAÇ SATIŞ İLANI

İhale, Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Komisyonunca 17 / 05 / 2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda yapılacaktır.
Bu Haber 2016-05-05 Eklenmistir.

                 Resmi Buyutmek Icin Uzerine Tiklayin

td>

                          T.C.
             KULP KAYMAKAMLIĞI
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı MüdürlüğüSAYI :SYDV/2016/

İlan Tarihi :03/05/2016
KONU : Araç Satışı İhale İlanı


KULP İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA AİT ARAÇ SATIŞ İLANI
Müdürlüğümüze ait arızalı durumda olan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu ile muhammen bedeli yazılı olan aracımız, 2886 Devlet İhale Kanununa 45.maddesi göre Açık İhale Usulü ile kapalı teklif almak ve akabinde yapılacak açık artırma yoluyla satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Aracın Plakası  :21 LA 041
Cinsi Markası :Kamyonet NİSSAN
Tipi                  :NAVARA D40
Modeli             : 2009

Rengi         : Siyah

Kilometresi  :110.000 

Muhammen Bedeli TL.:15.500,00

1- İhale, Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Komisyonunca 17 / 05 / 2016 Pazartesi günü saat 14:00’de Kulp Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

A-GERÇEK KİŞİLERİN:
a-İş veya Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b-Geçici Teminat dekontu veya makbuzu,
c-İhale ile ilgili dilekçe,
ç-Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
d-Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekaletname örneği ve Noterden onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.
B-TÜZEL KİŞİLERİN:
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(ç),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca ;
b-Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2016 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.
3-İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları idari şartname ve KDV hariç verdikleri fiyat teklif mektubunun bulunduğu dosyayı ihale saatinden önce Kulp Sosyal Yardımlaşma Vakfının ihale komisyonuna teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

4-Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5-Satışı yapılacak araç Diyarbakır NİSSAN Vurallar Yetkili servisinde görülebilir. İhaleye girenler satışa çıkarılan aracı görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için aracın evvelce mevcut kusurlarından dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilemez.
6-Bu işe ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
7- İhale bedeli KDV hariç olup, ihale bedelinden kaynaklanan KDV, Damga Vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacaktır. Devir tarihine kadar olan ve aracın aynından doğan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları devir tarihi itibari ile ihale makamına aittir. Aracın devir ve tescil masrafları devir tarihinde ilgili mercilere, ihale alıcısı tarafından nakit olarak ödenecektir.
8-Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Kulp Mahkemeleri yetkilidir.
9-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10-İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

İLETİŞİM:04128312242-04128312009

Bu haber 3237 defa okundu.
Diger

 

PasurunSesi.Com | Yerele Işık Tutar ( Kulp / Pasur )
   © Copyright 2014 Pasurun Sesi. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz Koplayanamaz..

Diyarbakır Veteriner

İlçemizden Haberler
Kulp Belediyesi
Kulp Kaymakamlığı
İlçemiz
Güncel Haberler
Ak Parti
BDP
Diyarbakır
DERNEKLER
NAR-DER
PASUR-DER
KULP-DER